O nás

Firma Technokov bola založená pánom Petrom Megom, 1.5.2000 zápisom do Obchodného registra ako Technokov Peter Mego so sídlom vo Veľkom Záluží,kde začala aj svoje pôsobenie v prenajatých priestoroch.

Myšlienkou firmy bolo a dodnes zostáva uspokojiť služby širokej verejnosti. Za uplynulé obdobie prešla firma vývojovými zmenami, ktoré si vyžiadali vyriešiť otázku rozšírenia obchodných priestorov. Kúpou vlastného stavebného pozemku, na ktorom sa zahájila 20.10.2003 výstavba polyfunkčnej budovy. Budova nadobudla právoplatné kolaudačné rozhodnutie 20.06.2005 a v nasledujúcich dňoch firma pokračovala vo vlastných novovybudovaných priestoroch.

Výstavbou vznikli kancelárske a obchodné priestory vhodné na prenájom.POZRITE SI NAŠU PONUKU